Urządzenia, zapewniające bezpieczną eksploatację instalacji elektrycznej

Urządzenia, zapewniające bezpieczną eksploatację instalacji elektrycznej

Urządzenia, zapewniające bezpieczną eksploatację instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna stanowi obecnie podstawę funkcjonalności każdego budynku. Zarówno nasze domy, jak i wszelkie przestrzenie publiczne wymagają bowiem prawidłowego przepływu energii elektrycznej. Bez niej, niemożliwe byłoby chociażby włączanie świateł, obsługa wind, czy prawidłowa praca systemów wentylacyjnych. Nie dziwi więc fakt, że ogromnym zainteresowaniem cieszą się obecnie nowoczesne urządzenia elektroinstalacyjne, jak chociażby rozdzielnice SN. W dzisiejszych czasach, zapotrzebowanie na skuteczną obsługę kilku urządzeń jednocześnie jest bowiem naprawdę duże. Dotyczy to na przykład przestrzeni biurowych, liczących nierzadko dziesiątki stanowisk. Warto jest więc przyjrzeć się podstawowym rozwiązaniom, zapobiegającym najczęstszym awariom, występującym w instalacjach elektrycznych.

Przydatność nowoczesnych rozdzielnic

Myśląc o sprzętach, mających na celu zapewnienie naszym urządzeniom prawidłowej pracy, bardzo często przytaczamy listwy przeciwprzepięciowe jako przykład. I chociaż jest w tym sporo prawdy, nie powinniśmy bagatelizować istoty montażu wydajnej rozdzielnicy. Urządzenie to stanowi bowiem jeden z najistotniejszych elementów każdej instalacji, dokonując podziału energii elektrycznej między poszczególne obwody. Możliwy staje się wówczas prawidłowy przepływ prądu, co zapewnia naszym urządzeniom bezpieczną pracę. Umieszczona w instalacji SN, rozdzielnica zapobiega bowiem przepaleniu obwodów, a co za tym idzie – ryzyku wybuchu pożaru. Wiodący producenci, jak chociażby firma Schneider Electric, oferują nam również modele inteligentne, umożliwiające pogodzenie prawidłowej pracy instalacji z regułami zrównoważonego rozwoju.

Listwy przeciwprzepięciowe

Listwy przeciwprzepięciowe to optymalne zabezpieczenie urządzeń przed groźnymi skokami napięcia, stanowiące skuteczną alternatywę dla zwykłych modeli filtrujących. Ich działanie opiera się na zaawansowanych układach warystorów i diodach transilowych, a niekiedy także i stabilizatorach napięcia. Należy przy tym pamiętać, że dobra listwa powinna odznaczać się błyskawicznym czasem reakcji, wynoszącym przynajmniej 25 nanosekund. Osprzęt tego typu musi być również w stanie pochłaniać większe dawki energii, najlepiej w granicach 400-500 J. Nie zapominajmy też o obciążeniu. Parametr ten zawsze powinien być nieco większy, niż ilość watów, pochłanianych przez zabezpieczane urządzenia.